Diksmuide, stad bij de Ijzer.

De Stad Diksmuide is de grootste gemeente in West-Vlaanderen. Deze stad ligt centraal op het grondgebied en domineert het gebied door zijn omvang. Diksmuide is gelegen tussen de IJzer en de Handzamevaart. Het bewoningsbeeld van de andere dorpen bestaat uit kerndorpen met lintbebouwing langs de uitwegen en hoeven verspreid in de omgeving. De grote dorpen liggen langs belangrijk wegen, terwijl de kleine dorpen midden in het landschap gelegen zijn met weinig verbindingswegen.

Wat betreft natuurgebieden, biedt Diksmuide heel wat variatie. Het reservaat de Blankaart biedt ons het natuurlijke milieu van moerassen of meersen in de IJzervallei. De kleiputten Viconia, alhoewel kunstmatig ontstaan, bewaren een grote variatie aan planten. De bosgedeelten Bekelare en Praetbos zijn nog een overblijfsel van het grote bosgebied in het Houtland. De tegenstelling Polders en Houtland is merkwaardig om te bekijken. Een stadspark biedt de stadsbewoners een groen long in de directe omgeving.

Lees er meer over op de website van Diksmuide.